25 Sep, 2018

Zakat itu Membahagiakan

Oleh Titin Wantini

Ada banyak hikmah dan manfaat dari menunaikan zakat. Melalui zakat, Islam berupaya mewujudkan kesetaraan dan pem...

19 Sep, 2018

Ada Apa dengan 2,5%?

Oleh: Titin Wantini

Seorang muslim yang sudah mencapai nisab zakat, wajib mengeluarkan zakat untuk saudara-saudaranya. Hal ini seba...

18 Sep, 2018

Bersedekahlah, Maka Allah Akan Menggantinya

Oleh: Titin Wantini

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan D...